Sənaye və kənd təsərrüfatı
Bütün podkateqoriyalar

AXTARIŞ NƏTİCƏLƏRİ: 164 İŞ ELANI

YANĞINSÖNDÜRƏN BALON DOLUMU ÜZRƏ MÜTƏXƏSSİS

MR Group

500 - 600AZN


-- Anğınsöndürən balonların ərazilərdən götürülüb maşınla anbara gətirib doldurulmalı, sonra da müştərilərə maşınla çatdırılmalıdır

-- Tikinti mallarını alıb ərazilərə maşınla çatdırılmalıdır

-- Anbarın səliqə-səhmanına fikir verməlidir

-- Maşın şirkət tərəfindən təmin edilir

-- İş saatı: 09:00-dan 18:00-dək

-- Müraciət etmək istəyən namizədlər qeyd olunmuş mobil nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərlər. (İş saatlarından kənar zəng etməyin)

Bakı

TİKİNTİ XƏRCLƏRİ ÜZRƏ APARICI NƏZARƏTÇİ

RTZ MMC

100 - 300AZN


-- Layihə qiymətlərinin və Müqavilə dəyərlərinin ümumi təhlili, ciddi kənarlaşmaların aşkar edilməsi

-- Layihənin təhlil edilməsi, layihədə nəzərdə tutulmayan zəruri işlərin, iş mərhələlərinin, çatışmayan qurğu və avadanlıqların aşkarlanması və layihəyə əlavə edilməsi üçün rəhbərlik üçün təklifin hazırlanması

-- Sifarişçinin tələblərinə və layihə üzrə görülmüş işlərə uyğun olaraq Forma 2 və Forma 3 hesabatlarının hazırlanması

-- Layihə üzrə iş mərhələlərinin icra edilməsi zamanı sahə mühəndisləri ilə birgə çalışılması

-- Material sifarişlərinin layihəyə uyğunluğunun yoxlanılması və bu işə ümumi nəzarətin həyata keçirilməsi

-- Layihənin tələblərinə uyğun olaraq, icra olunmuş işlərin ölçülməsi və təhlil edilməsi

-- Layihənin tələblərinə uyğun olaraq, tender/sorğu sənədlərində qeyd edilən iş həcmlərinin yoxlanılması

-- Podratçıların təqdim etdiyi ehtimal olunan qiymətlərin yoxlanılması və təhlili

-- İddiaların təhlili, əsas səbəblərinin araşdırılması və hesabatların rəhbərliyə təqdim edilməsi

-- Layihənin tələblərinə uyğun olaraq, ilkin, aralıq və yekun ödəniş sənədlərinin, dəyişiklik ediləsi sənədlərin və cari hesabatların rəhbərliyə hazırlanıb, təqdim edilməsi, birgə yoxlanılması

-- Podratçılar tərəfindən hazırlanmış maliyyə nəzarəti hesabatlarının yoxlanılması

-- Mühəndisi dəyərləndirmə zamanı layihə komandası ilə bərabər zəruri olan işlərin icrası

-- Tender/sorğu öncəsi ehtimal dəyərlərin hesablanması və ya hazırlanması

-- Tender/sorğu zamanı maliyyə təkliflərinin yoxlanılması, təhlillərin aparılması, yekun hesabatların hazırlanması

-- Maliyyə planlarının qaydalar uyğun olaraq hazırlanması və mərhələli yenilənməsi

-- Layihənin icra edilməsi zamanı işin sürətləndirilməsi, keyfiyyət, seçim və digər bu kimi məsələrdə öz ideya və fikirləri ilə rəhbərlik qarşısında təkliflərlə çıxış etməsi

-- Layihələrin icra edildiyi inşaat-təmir işlərinin gündəlik yerində yoxlanılması

-- İş qrafiki: I-VI günlər, 10:00-dan 18:00-dək

-- Əmək haqqı: Müsabiqə əsasında müəyyən edilir

Bakı

TİKİNTİ XƏRCLƏRİ ÜZRƏ APARICI NƏZARƏTÇİ

RTZ MMC

100 - 300AZN


-- Layihə qiymətlərinin və Müqavilə dəyərlərinin ümumi təhlili, ciddi kənarlaşmaların aşkar edilməsi

-- Layihənin təhlil edilməsi, layihədə nəzərdə tutulmayan zəruri işlərin, iş mərhələlərinin, çatışmayan qurğu və avadanlıqların aşkarlanması və layihəyə əlavə edilməsi üçün rəhbərlik üçün təklifin hazırlanması

-- Sifarişçinin tələblərinə və layihə üzrə görülmüş işlərə uyğun olaraq Forma 2 və Forma 3 hesabatlarının hazırlanması

-- Layihə üzrə iş mərhələlərinin icra edilməsi zamanı sahə mühəndisləri ilə birgə çalışılması

-- Material sifarişlərinin layihəyə uyğunluğunun yoxlanılması və bu işə ümumi nəzarətin həyata keçirilməsi

-- Layihənin tələblərinə uyğun olaraq, icra olunmuş işlərin ölçülməsi və təhlil edilməsi

-- Layihənin tələblərinə uyğun olaraq, tender/sorğu sənədlərində qeyd edilən iş həcmlərinin yoxlanılması

-- Podratçıların təqdim etdiyi ehtimal olunan qiymətlərin yoxlanılması və təhlili

-- İddiaların təhlili, əsas səbəblərinin araşdırılması və hesabatların rəhbərliyə təqdim edilməsi

-- Layihənin tələblərinə uyğun olaraq, ilkin, aralıq və yekun ödəniş sənədlərinin, dəyişiklik ediləsi sənədlərin və cari hesabatların rəhbərliyə hazırlanıb, təqdim edilməsi, birgə yoxlanılması

-- Podratçılar tərəfindən hazırlanmış maliyyə nəzarəti hesabatlarının yoxlanılması

-- Mühəndisi dəyərləndirmə zamanı layihə komandası ilə bərabər zəruri olan işlərin icrası

-- Tender/sorğu öncəsi ehtimal dəyərlərin hesablanması və ya hazırlanması

-- Tender/sorğu zamanı maliyyə təkliflərinin yoxlanılması, təhlillərin aparılması, yekun hesabatların hazırlanması

-- Maliyyə planlarının qaydalar uyğun olaraq hazırlanması və mərhələli yenilənməsi

-- Layihənin icra edilməsi zamanı işin sürətləndirilməsi, keyfiyyət, seçim və digər bu kimi məsələrdə öz ideya və fikirləri ilə rəhbərlik qarşısında təkliflərlə çıxış etməsi

-- Layihələrin icra edildiyi inşaat-təmir işlərinin gündəlik yerində yoxlanılması

-- İş qrafiki: I-VI günlər, 10:00-dan 18:00-dək

-- Əmək haqqı: Müsabiqə əsasında müəyyən edilir

Bakı

TƏHCHİZATÇI

LAB TEST QSC

300 - 500AZN


-- Sifarişlərin qəbulu, təhlili

-- Tədarükçulərin araşdırılması, əlaqələrin yaradılması

-- Mallar və avadanlığın, daxili istehsalçı şirkətlərin, daxili bazarlarda axtarışı, tapılması və onlarla əlaqələrin yaradılması

-- Mallar üzrə texniki məlumat və qiymət araşdırılmasının aparılması

-- Təchizatçı şirkətlərdən qiymət təkliflərinin alınması, təkliflərin müqayisəli təhlilinin aparılması və optimal təklifin rəhbərliyə təqdim edilməsi

-- Xarici və yerli alışları yerinə yetirməli

-- Tədarükçülərlə müqavilələrin bağlanması

-- Malların gətirilməsi və anbara təhvil verilməsi üçün tələb olunan bütün işlərin görülməsi

-- Təchizat barədə bazarın araşdırılması və danışıqların aparılması

-- Alınan malların keyfiyyətinə nəzarət edilməsi və qeydiyyatının aparılmas

Bakı

MEXANİKA MÜHƏNDİSİ

A-Kond QSC

1000 - 1500AZN


-Bakı şəhəri, Layihə sahələrinə, bəzən də şəhər xaricinə getməyə hazır olmalıdır.

Bakı

MEXANİK

ELMANADO MMC

800 - 1000AZN


-- Əsas və yardımçı avadanlığının mürəkkəb olmayan birləşmələrini və mexanizmlərini ehtiyac olduqda sökməli,təmir etməli və yığmalıdır

-- Quraşdırılan, sökülən, təmir olunan avadanlıqların təyinatını bilməlidir

-- Avadanlıqların sökülməsində, təmir olunmasında, quraşdırılmasında tətbiq edilən material, məmulat, alət və ləvazimatların nomenklaturasını bilməlidir

-- Avadanlığının ayrı-ayrı birləşmələrinin (qovşaqlarının) və hissələrinin, armaturlarının zədələnməsini aşkar etməli, yeyilmənin səbəbi və dərəcəsini təyin etməlidir

-- Fiziki-mexaniki analiz üçün cihazların və onların seçmə qurğularının işləmə prinsipini və quraşdırma xüsusiyyətlərini bilməlidir

-- Sökülmüş, təmir olunmuş və quraşdırılmış sistemlərin fərdi sınaqdan keçirilmə qaydalarını, cihaz və avtomatizasiya sistemlərinin quraşdırılmasında üstü örtülmüş işlərin tərtib olunmasını bilməlidir

-- Quraşdırma oxlarının nişanlanma, qurulma və yerinin dəyişdirilmə üsullarını təşkil etməlidir

-- Mexanizm düyünlərinin və polad sürüşən qəlib elementlərini yığmalı və sökməlidir

-- Metalkonstruksiyanı düzəltməli, bitişmə yerlərinin quraşdırıcı boltlarla bərkitməlidir

-- Yanğın təhlükəsizliyinin tələblərini bilməli və yanğından mühafizə vəsaitlərindən istifadəni bilməlidir

Bakı

İSTEHSALAT RƏİSİ

Brandex

800 - 1100AZN


-- Şirkət obyektlərin dizaynı, layihələndirməsi, interyer və eksteryer işlərinin həyata keçirilməsi üzrə ixtisalaşaraq özündə mebel (stend, vitrin, dekorativ tərtibat), reklam (daxili və çöl), metal konstruksiyaların hazırlanması üzrə fəaliyyət göstərir

-- İstehsal müəssisəsinin ümumi istehsal fəaliyyətini idarə və təşkil etmək

-- İstehsal fəaliyyətinin hazırlanan məhsulun və xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə və müştərilərə xidmət mədəniyyətinin artırılmasına yönəldilməsi

-- Keyfiyyət standartlarının və təhlükəsizlik qaydalarının planlaşdırılması və vaxtında təmin edilməsi

-- Bütün ehtiyatlardan qənaətlə istifadə olunması, yeni məhsulun və texnoloji proseslərin mənimsənilməsi, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi

-- İstehsal fəaliyyəti üzrə hesabatların vaxtında tərtib edilərək təqdim olunması

-- Avadanlıqların və başqa əsas vəsaitlərin vaxtında tənzimlənməsini və texniki cəhətdən düzgün istismarını, həmçinin onların qrafik üzrə baxımını təmin etmək

-- İstehsalata daxil olan xammalın keyfiyyətinə, məhsulun hazırlanması texnologiyasına və xammalın istifadə normalarına daimi olaraq nəzarət edilməsi

-- İşçilərin iş bacarıqlarının qaldırılması üzrə daimi olaraq işin aparılması, əməyin qorunması və texniki təhlükəsizlik üzrə təlimatların verilməsi

-- Rəhbərlik tərəfindən verilən tapşırıqları yerinə yetirmək

Bakı

Dəyirmançı (plastmas məmulatların üyüdülməsi üzrə)

XANİ MMC

300 - 400AZN


-Dəyirmançı (plastmas məmulatların üyüdülməsi üzrə)

-İstehsalat (plastik qablar, qida qabları, konisterlər və onların qapaqları) sahəsidir.

-İş şəraiti :

-- Azərbaycan Respublikasının Əmək Qanunvericiliyinə uyğun iş şəraiti ;

-- Mövsümü iş deyil, Daimi işdir ;

-- İş rejimi : 2 növbəli

-Gündüz növbəsi - 08:00 – 19:00

-Gecə növbəsi – 19:00 – 08:00

-Bazar günü istirahət

-- İlkin əmək haqqı : 350 AZN (iş öyrədilir)

-- Ünvan : Sumqayıt şəh., Sülh küç ., 76 - cı məhəllə.

-Vəzifələri :

-- Satışdan geri qayıtmış plastmas məmulatların üyüdülməsi ;

-- Xammalın üyüdülməsi ;

-- Materialların üyüdülməsi dərəcəsinin tənzimlənməsi ;

-- Yad cisimlərin dəyirmandan xaric olunması ;

-- Xırdalanmış materialın keyfiyyətinin təyin olunması ;

Sumqayıt

ELEKTRİK

Ayan MMC

600 - 1000AZN


-- Elektron avadanlıqların istifadə qaydası üzrə təlimatların hazırlanması

-- Avadanlığın elektron elementlərinin parametrlərinə və möhkəmliyinə nəzarətin edilməsi və yaranmış zədələrin üzə çıxarılması məqsədilə test yoxlamaların aparılması və onların təmiri

-- İstehsal müəsisəsinin elektrik avadanlıqlarının təmiri

-- Avadanlıqların sazlığının təmin olunması

-- Elektrik avadanlığı, kabel və hava şəbəkələrinin təcrübədən keçirilməsi

-- Xidmət göstərilən obyekt və ya sahənin tam elektrik sxeminin quraşdırılması

-- Çeviricilərin, maşın və lampa generatorlarla olan yüksək tezikli qurğularn iş prinsipləri

-- Aşkar olunmuş nasazlıqların aradan qaldırılması

-- Elektrik işlərinin normativ qaydalara uyğun və düzgün aparılması

Bütun şəhərlər

PLANLAMA VƏ KEYFİYYƏTƏ NƏZARƏT ÜZRƏ KİÇİK MÜTƏXƏSSİS

"ATA PACK" MMC

400 - 400AZN


-- ATA PACK MMC etiket çapı və qablaşdırma sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətdir

-- İş günü: həftə içi 5 gün (2 gün istirahət), 08:00-dan 17:00-dək

-- Nahar şirkət tərəfindən verilir

-- Servis xidməti mövcuddur

-- Əmək məcəlləsinə uyğun sənədləşmə.

-- Əmək haqqı: 400 AZN

-- Ünvan: Sabunç rayon, Balaxanı qəsəbəsi, Balaxanı Sənaye Parkı

Bakı

ELEKTRİK VƏ İNŞAAT MÜHƏNDİSİ

Gidromaşservis QSC

600 - 600AZN


-- İşlərin planlaşdırılması və müvafiq tikinti planının hazırlanması

-- Mühəndis-kommunikasiya sahəsində çertyojların çəkilməsi

-- Görülmüş iş həcmlərinə uyğun tikinti normaları üzrə və digər müvafiq sənədləşmələrin aparılması

-- Tikintidə istifadə olunacaq tikinti materiallarının və görüləcək işlərin keyfiyyətinə nəzarət edilməsi

-- Layihə həyata keçirilən ərazilərə baxış keçirilməsi və işlərin gedişatının monitorinqi

-- Elektrik xətlərinin çəkilişi, avandanlıqların quraşdırılması və s.

-Rəhbərliyin tapşırıq və göstərişlərinin yerinə yetirilməsi, mütəmadi olaraq rəhbərliyə hesabatlar hazırlanıb təqdim edilməsi

-- Müəssisədaxili nizam-intizam qaydalarına, əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməsi

-- Əmək müqaviləsi üzrə vəzifə öhdəliklərinin vaxtında və lazımınca icra edilməsi və onların pozulmasına yol verilməməsi

-- Əmək haqqı 600 azn başlayaraq

-- İş saatı:

- I - V-ci gün: 09:00-dan 18:00-dək

- VI- cı gün: 10:00-dan 14:00-dək

-- İşçi əmək müqaviləsi ilə rəsmi qaydada işə qəbul olunur

-- Ofis ünvanı: Nizami Rayon, Qara Qarayev prospekti 87 (Lotos ticarət mərkəzin arxası)

Bakı

TENDER ÜZRƏ MENECER

"AS İnşaat" MMC

2000 - 2500AZN


-- Yerinə yetirəcəyi işlər

-- Şirkətin Satınalma proseduruna riayət etməli və aylıq biznes planın hazırlanmasını təşkil etməli

-- Beynəlxalq Maliyyə İnstitutları və Dövlət büdcəsi əsasında elan olunan satınalma elanlarını izləməli və mövcud tələbləri və şərtləri analiz etməli

-- Tender təkliflərinin hazırlanmasına birbaşa nəzarət etməli

-- Şirkətin və departamentin inkişaf planının hazırlanması prosesində iştirak etməli

-- Şirkətin illik satınalma planını hazırlamalı və digər departament direktorlarını bu prosesə cəlb etməli

-- Şirkətin təchizatçılar və müqavilələr bazasını daim nəzarətdə saxlamalı

-- Şirkət tərəfindən elan edilən tender və müsabiqələrə nəzarət etməli və tender təkliflərinin dəyərləndirmə prosesini birbaşa həyata keçirməli

Bakı

MEBEL USTASI

EF Qapı MMC

700 - 700AZN


-- Top frez, pilarama, fugan və resmus dəzgahlarından istifadə bacarığı və təcrübəsi

Bütun şəhərlər

400 - 500AZN


-Berde “Pendir istehsal muessisesi”

-Emalci,fehle teleb olunur.

-Maas 400-500azn (artandir)

-Is saati 09.00-19.00

-Is oyredilecek.

Bərdə

600 - 800AZN


-- Kimya və Laboratoriya funksiyaları biliklərinin olması

-- Müxtəlif analizlər aparılması üçün aidiyyatı testlərin edilməsi

-- Qida təhlükəsizliyini və onun standartını, keyfiyyət standartını və un və un məmulatlarının istehsal prosessinin və keyfiyyət nəzarətlərinin monitorinqini başa düşmək

-- Hazır məhsullardan nümunə götürmək, təhlil etmək, sənədləşdirmə aparmaq

-- Götürülmüş nümunəni lazım gəldikdə digər Laboratoriyalara yönləndirmək

-- Bütün tətbiq olunan ISO, GMP və HACCP və yerli qida təhlükəsizliyi qaydalarına riayət etmək

-- 6 günlük iş həftəsi

-- 2 növbəli iş qrafiki

-- Nahar yeməyi və geyim şirkət tərəfindən verilir

-- İş yeri: Qax, Şəki, Oğuz, İsmayıllı rayonları

-- Əmək haqqı: 700-900 (gross)

Şəki

SƏTƏM MÜHƏNDİSİ

Baykon İnşaat MMC

700 - 800AZN


-- ƏTƏM planı, FH planı, Risklərin dəyərləndirilməsi kimi sənədlərin hazırlanması

-- İnşaat sahəsində işçilərin sağlamlığının qorunması və əməyin mühafizəsinin təşklinə nəzarət

-- İş öncəsi təlimatların keçirilməsi, iş sahəsində SƏTƏM tədbirlərinin vaxtında görülməsi

-- İş qrafiki: I-VI günlər saat 09:00-dan 18:00-dək, Bazar günü istirahət

Bakı

500 - 500AZN


-Azərbaycanın ən böyük mebel istehsalçılarından biri olan “Damla Mebel” MMC 2012-ci ildən etibarən fəaliyyət göstərməkdədir. Artıq uzun illərdir ki, şirkətimiz təklif etdiyi mebellərin topdan satışını uğurla həyata keçirir. İstehsalat prosesində yalnız dünyaca məşhur şirkətlərin istehsalı olan, ekoloji cəhətdən səmərəli və sertifikatlaşdırılmış mebel materiallarından istifadə olunur.

-Yerli brend Damla artıq Qazaxıstan, Gürcüstan, Rusiya, Türkmənistan, Tacikistan, Özbəkistan kimi ölkələrdə də Azərbaycanı təmsil etməkdədir.

-Vakansiya: Fəhlə (Usta köməkçisi)

-- Əmək haqqı- 500 AZN net.

-- Əlaqə nömrəsi: 077 465-11-29

-- İşin təsviri: Sexlərdə skop vurmaq, remen vurmaq, karkaz yığmaq, mebel hissələrinin qablaşdırılması və sair işlər.

-- Həftədə 6 iş günü, 1 gün istirahət

-- İstirahət-Bazar günü

-- Nahar Fasiləsi 13.00-dan 14.00=dək

-- Çay fasiləsi- 2 dəfə (11.00-dan 16.00-dək)

-- İş yeri: Masazır qəsəbəsi Viktoriya Yaşayış kompleksinin içində yerləşir.

-- Əməkdaşların işə gəlib getməkləri üçün Sumqayıt şəhəri, Xırdalan şəhəri, Saray qəsəbəsi və 20 Yanvar metrosundan şirkətin servis xidməti var.Əmək məcəlləsinə əsasən rəsmiləşdirmə.

Bakı

EHTİYAT HİSSƏLƏRİ ÜZRƏ APARICI MÜTƏXƏSSİS

Baki Taksi Xidməti

800 - 1100AZN


-- Elektron kataloq ilə işləmə bacarığı

-- Ehtiyat hissələrin tədarükü üçün istehsalçı ilə danışıqlar aparılması

-- Ehtiyat hissələrinin təhlili

-- Ehtiyat hissələrinin hərəkətinə nəzarət

-- Hesabatların hazırlanması

-- Bazar biliyi və prioritetləşdirmə bacarığı

-- Ehtiyat hissələri stokunun hazırlanması

-- Anbara mədaxil edilən mal materilayın kodlaşmasının həyata keçirilməsi

-- Qrafik 6/7 09:00-dan 17:00-dək, 09:00-dan 14:00-dək

-email [email protected]

Bakı

MEBEL USTASI

AzəriMed QSC

1000 - 1500AZN


-- Mebellərin düzəldilməsi, quraşdırılması və təmiri

-- Verilən tapşırıqları vaxtındə və dəqiq yerinə yetirməsi

-- Təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsi

Bakı

1500 - 2000AZN


-İş yeri: Bakı, Azərbaycan

Bakı