Məxfilik siyasəti

  1. CV/rezümelərin yerləşdirilməsi pulsuzdur. Hər bir adam 30 gün müddətində yalnız bir rezüme yerləşdirə bilər.
  2. CV/rezümenin ən qısa müddətdə dərc olunması üçün formanın doldurulmasına dair bütün təlimatlara ciddi riayət olunmalıdır. Səliqəsiz doldurulmuş formalar redaktəyə məruz qalacaq və dərhal dərc olunmayacaq.
  3. Elanların baş (BÖYÜK) hərflərlə tərtib olunması, o cümlədən latın hərfləri ilə yazılması qadağandır. Elanın mətni bütünlüklə bir dildə olmalıdır.

Aşağıdakı tərkibli rezümelərin yerləşdirilməsi qadağandır:

CV/rezümedə şəkil varsa, aşağıdakı şərtlərə cavab verməlidir:

  1. CV / Rezüme yerləşdirilərkən, «Vəzifə» sütununda kateqoriyaya uyğun olan yalnız bir mövqe qeyd olunmalıdır.
  2. «Təhsil» sütununda namizədin bitirdiyi təhsil müəssisəsinin, yiyələndiyi ixtisasın adı və təhsil aldığı vaxt qeyd olunmalıdır.
  3. «İş təcrübəsi» sütununda namizədin iş yeri, vəzifəsi və çalışdığı müddət qeyd olunmalıdır.
  4. «Bacarıqlar» sütununda namizədin peşəkar bacarıqlarının, bildiyi dillərin, kompyuter proqramlarının və s. qeyd olunması tövsiyə olunur.
  5. «Özünüz haqqında» adlı sütunda namizədin şəxsi xüsusiyyətləri, hobbisi, maraqları və s. qeyd olunur.