Industry and Agriculture
All subcategories

SEARCH RESULTS: 43 Vacancies

KEYFİYYƏTƏ NƏZARƏT ÜZRƏ MENECER

"Xırman" Firması

900 - 1000AZN


-- İstehsal olunan məhsulların fiziki-kimyəvi ve mikrobiolojik analizlərinə nəzarət etmək

-- Keyfiyyətə Nəzarət Planının hazırlanması və icrasına nəzarət

-- Keyfiyyətin idarəedilməsi üzrə uçot aparmaq və hesabatlar tərtib etmək

-- Ümumi keyfiyyət sisteminin yaradılması, tətbiqi və nəzarət olunması

-- Keyfiyyətsiz məhsulların və ya xidmətlərin göstərilməsinin qarşısını almaq üçün tədbirlər planı və işlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün təkliflər hazırlamaq

-- Müəssisəyə daxil olan xammal, yarımfabrikatlar və digər məhsulların keyfiyyət standartlarına və texniki şərtlərə uyğunluğuna nəzarət etmək. İstehsal prosesinin bütün mərhələlərində məhsulun keyfiyyətinə qablaşdırılmasına, eləcə də anbarlarda düzgün saxlanılmasına operativ nəzarəti təşkil etmək

-- Məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, daxili və xarici bazarların tələbat səviyyələrinə uyğunlaşdırılması üçün tədbirlər

-hazırlayır və həyata keçirilməsini təşkil etmək

-- Birbaşa rəhbərin konkret tapşırıq və sərəncamlarının yerinə yetirilməsi

-- Nahar şirkət tərəfindən verilir

Baku

инженер-инспектор(стажер)

“Dəniz gəmiçiliyi registri” mmc

1200 - 1300AZN


-• Техническое наблюдение за постройкой судов и морских сооружений;

-• Освидетельствование судов и морских сооружений в эксплуатации;

-• Рассмотрение проектной технической документации;

-• Рассмотрение документации на материалы и изделия;

-• Освидетельствование материалов и изделий;

-• Освидетельствование предприятий.

Baku

ŞKULKA OPERATORU

ALLDOORS MMC

600 - 1200AZN


-- Əmək Haqqı: 600-1200 AZN

-- İş qrafiki: 6 günlük

-- İstirahət: Bazar

-- İş saatı: 08:00-dan - 17:00-dək

-- Günorta yeməyi şirkət tərəfindən təmin olunur

All regions

İSTEHSAL OPERATORU

"Konfirom" MMC

400 - 500AZN


-- Konfirom MMC /Biskivit fabriki/ Badamdar qəsəbəsi (Qurd qapısı restoranı yaxınlığı)

-- Operator - İstehsal xətləri (konfet, şirniyyat istehsalı) üzrə müxtəlif işlərin yerinə yetirilməsi

-- İstehsal xəttlərinə və avadanlıqlara nəzarət olunması

-- Nəzarət etdiyi istehsal avadanlıqlarının işləmə prinsiplərini, tərtib olunmuş qrafik əsasında qulluq qaydalarına riayət etməli, onların hər iş gününün sonunda təmizlənməsini təmin edib növbəti iş gününə hazır edilməsi

-- Yüksək keyfiyyətli məhsul istehsalına və istifadə olunan avadanlığın işlək vəziyyətdə olmasına nəzarət edilməsi

-3 növbəli iş qrafiki:

-- 1-ci növbə 07:30-dan -15:00-dək

-- 2-ci növbə 15:00-dan 23:00-dək

-- 3-cü növbə 23:00-dan 07:30-dək

-- Əmək haqqı 400-500 AZN

-- Nahar və geyim şirkət tərəfindən təmin olunur

-- İşə qəbul tam rəsmi əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata kecirilir

Baku

MÜHƏNDİS

Bars Group MMC

800 - 800AZN


-- Şirkətimiz əsasən Bakı şəhəri ərazisində liftlərin quraşdırılması və artıq quraşdırılmış liftlərin vaxtaşırı texniki xidmət işlərini həyata keçirir

-- Liftlərin quraşdırılması və sazlama işlərinə nəzarət

-- Lİftlərin layihələndirməsi işlərinin texniki məsləhətləşmədə iştirak

-- Lift avadanlıqlarına texniki nəzarət

-- İş rejimi: 6 günlük, 09:00-dan --18:00-dək

-- Əmək haqqı namizədin peşəkarlıq səviyyəsinə uyğun olaraq razılaşdırıla bilər

-- Əmək müqaviləsi AR müvafiq qanunvericilikləri ilə tənzimlənir

Baku

İSTEHSALAT OPERATORU

Mirzəoğlu MMC

400 - 500AZN


-- Operator - İstehsal xətləri (konfet, şirniyyat istehsalı) üzrə müxtəlif işlərin yerinə yetirilməsi

-- İstehsal xəttlərinə və avadanlıqlara nəzarət olunması

-- Nəzarət etdiyi istehsal avadanlıqlarının işləmə prinsiplərini, tərtib olunmuş qrafik əsasında qulluq qaydalarına riayət etməli, onların hər iş gününün sonunda təmizlənməsini təmin edib növbəti iş gününə hazır edilməsi

-- Yüksək keyfiyyətli məhsul istehsalına və istifadə olunan avadanlığın işlək vəziyyətdə olmasına nəzarət edilməsi

-- Geyim və yemək şirkət tərəfindən verilir

-- Növbəli iş qrafiki:

-1-ci növbə 07:30-dan - 15:00-dək

-2-ci növbə 15:00-dan - 23:00-dək

-3-cü növbə 23:00-dan - 07:30-dək

-- Əmək haqqı növbədən aslı olaraq dəyişir

-- İş yeri - Buzovna qəs, Dəmiryol küçəsi 5

Baku

İSTEHSALAT XƏTTİNDƏ NƏZARƏTÇİ

Ayan MMC

300 - 400AZN


-- Dolum xətlərində doldurulmuş, ağzı qapaqla bağlanmış, etiket və istehsal tarixi vurulmuş hazır məhsulu nəzərdən keçirtmək

-- Hazır məhsulun (doldurulmuş qabın) suyunun içərisində yad cisimin olmamasına, suyun şəffaflığına nəzarət etmək

-- Hazır məhsulun qapağının bağlı olmasına, etiketin və istehsal tarixinin düzgün vurulmasına nəzarət etmək

-- Əməyin mühafizəsi üzrə qaydalara uyğun olaraq fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə etmək

-- Məhsulları əməyin mühafizəsi və gigiyena tələblərinə uyğun olaraq nəzarət

-- Gərək olduğunda təmizlik işlərinə dəstək

-- İş vaxti 08:00-dan -18:00-dək

-- 6 günlük iş rejimi

-- Əmək haqqı: 380 Azn

-- Servis xidməti mövcuddur

-- Nahar şirkət tərəfindən verilir

All regions

800 - 800AZN


-- Konstruksiyanı və müxtəlif konstruksiyalı torna dəzgahlarının dəqiqliyinin yoxlanılması

-- Xüsusi mürəkkəb detalların quraşdırılması, bərkidilməsi üsulları və emalın texnoloji ardıcıllığının müəyyən edilməsi

-- Normal və xüsusi kəsici alətlərin bütün növlərinin itilənməsi

-- Emalın müəyyən edilmiş dəqiqlik və təmizliyinin əldə edilməsi üsullarını, xüsusi mürəkkəb profillərin kalibirlənməsinin əsas prinsiplərini, kəsmənin ən sərfəli metodlarının müəyyən olunması qaydalarını bilməli, xüsusi mürəkkəb torna işlərinin yerinə yetirlməsi

-- Dəzgahın və avadanlığın istismardan əvvəl yoxlanılmasını təşkil etmək

-- Dəzgahı kalibrləmək

-- İş sahəsini işin tələblərinə və iş yerinin qaydalarına uyğun olaraq hazırlamaq

-- Görüləcək işə uyğun bütün ləvazimatları, kəsici və ölçü alətlərini seçmək

-- Torna dəzgahında detalların düzgün quraşdırılması, mərkəzləşdirilməsi və dəzgahın işə salınmasını icra etmək

-- İşə qəbul tam rəsmi Əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir

-- Yemək şirkət tərəfindən təmin olunur

Baku

400 - 500AZN


-- Kimya və Laboratoriya funksiyaları biliklərinin olması

-- Qida təhlükəsizliyini və onun standartını, keyfiyyət standartını və un və un məmulatlarının istehsal prosessinin və keyfiyyət nəzarətlərinin monitorinqini başa düşmək

-- Xammaldan, qablaşdırma materiallarından, hazır məhsullardan və s. nümunə götürmək, təhlil etmək və sənədləşdirmə aparmaq

-- Bütün tətbiq olunan ISO, GMP və HACCP və yerli qida təhlükəsizliyi qaydalarına riayət etmək

-- İşə qəbul tam rəsmi Əmək Məcəllsinə uyğun olaraq həyata keçirilir

-- 6 günlük iş həftəsi

-- 3 növbəli iş qrafiki:

-- 07:30-dan - 15:00-dək

-- 15:00-dan - 23:00-dək

-- 23:00-dan - 07:30-dək

-- Nahar və geyim şirkət tərəfindən verilir

-- Əmək haqqı: 460 AZN

-- Ünvan:Buzovna qəs, Dəmiryol küç 5

Baku

400 - 400AZN


-- İstehsalat sahələrində(konfet, şirniyyat istehsalı) yardımçı işləri yerinə yetirmək

-- Məhsulların boşaldılması və yüklənməsi

-- 3 Növbəli iş qrafiki

-- 1-ci növbə 07:30-dan -15:00-dək

-- 2-ci növbə 15:00-dan - 23:00-dək

-- 3-cü növbə 23:00-dan - 07:30-dək

-- Nahar şirkət tərəfindən verilir

-- İşə qəbul tam rəsmi əmək qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata kecirilir

-- Yemək şirkət tərəfindən təqdim olunur

-- Əməkhaqqı: 380 - 450 AZN

-- İş yeri-Buzovna qəs, Dəmiryol küç 5

Baku

AQRONOM KÖMƏKÇİSİ

AQROPAT MMC

600 - 800AZN


-- Bağların salınması və becərilməsi üçün texnoloji prosesləri müəyyənləşdirmək

-- Meliorativ tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün planlar hazırlamaq

-- Torpağın tərkibini və vəziyyətini nəzərə alaraq müxtəlif torpaq sahələrində məhsul becərmə üsullarını müəyyənləşdirmək

-- Gübrələri və becərmə üçün tələb olunan digər materialları müəyyənləşdirmək və təklif etmək

-- Becərmə və yığım müddətlərinin vaxtlarının qrafikini tərtib etmək

-- Gübrələmə prosesini müəyyən etmək

-- Torpağın düzgün istismarı və qorunması üçün üsullar hazırlamaq

-- Məhsul istehsalını artırmaq üçün qabaqcil texnologiyalardan istifadə etmək

-- Müvafiq kimyəvi maddələrin və gübrələrin düzgün istifadəsini həyata keçirmək

-- Mütəmadi olaraq bağları monitorinq etmək

-- Xəstəlik, alaq otları və zərərvericilərə qarşı mübarizə tədbirləri aparmaq

-- Alaq otlarıyla, zərərvericilərlə, xəstələnmə və zəhərlənmə səviyyəsindən asılı olaraq optimal mübarizə tədbirləri seçmək və tətbiq etmək

-- Uçot və hesabatın aparılması

-- İstehsal nəticələrini sənədləşdirmək və statistik hesabatları hazırlamaq

-- Əmək müqaviləsi ilə üzərinə götürdüyü vəzifələrin vaxtında və lazımınca icra edilməsi və onların pozulmasına yol verilməməsi

-- Rəhbərlik tərəfindən verilən digər vəzifələri yerinə yetirmək

-- İş rejimi: Həftənin 6 iş günü

-- İşçi Istəyinə əsasən şirkət daxili yataqla təmin olunur

Tartar

Layihə rəhbəri

Rusnur Construction

2500 - 3000AZN


-Layihələrin müəyyənləşdirilməsi, prioritetləşdirilməsi və həyata keçirilməsi üçün müvafiq struktur bölmə rəhbərləri ilə əməkdaşlığın təmin edilməsi;

-Layihənin icrası üzrə işlərin həyata keçirilməsinin təşkili, əlaqələndirilməsi və müəyyən edilmiş büdcə, plan, keyfiyyət standartları və tələblərə əsasən layihənin idarə edilməsi;

-Layihə üzrə Agentliyin təmsil edilməsi, müvafiq qurumlarla münasibətlərin qurulması və tənzimlənməsi;

- Lahiyə çərçivəsində son tarixləri təyin edərək icra üzrə düzgün vəzifə bölgüsünün aparılması və komanda işinin idarə edilməsinə nəzarət;

-Strateji təhlilin və layihələrin icrasında mövcud boşluqların mütəmadi əhatəli təhlilinin həyata keçirilməsi, risklərin və resursların analizi, onların həlli istiqamətində tədbirlərin görülməsi;

-Yeni layihələrin hazırlanması və mövcud layihələr üzrə proseslərin təkmilləşdirilməsi;

-Yeni layihənin icrası, onun detallı şəkildə planlaşdırılması və partyorlardan dizayn proyektin alınmasını təşkil etmək.

-Kontraktorlar müəyyən edildikdən sonra onlarla müqavilələri bağlamaq və layihənin dizayn proyektə uyğun olaraq icrasını təmin etmək;

-Bütün işlər bitdikdən sonra layihəni düzgün şəkildə təhvil vermək;

-Rəhbərlik tərəfindən həvalə olunan digər aidiyyəti tapşırıqların yerinə yetirilməsi və mütəmadi qaydada hesabatların verilməsi. Emek haqqi 2500-3000 AZN

-

-Uyğun namizədlər cv-lərini emaila göndərməkləri xahiş olunur.

Baku

LAYİHƏ RƏHBƏRİ

RusNur Construction MMC

2500 - 3000AZN


-- Layihələrin müəyyənləşdirilməsi, prioritetləşdirilməsi və həyata keçirilməsi üçün müvafiq struktur bölmə rəhbərləri ilə əməkdaşlığın təmin edilməsi

-- Layihənin icrası üzrə işlərin həyata keçirilməsinin təşkili, əlaqələndirilməsi və müəyyən edilmiş büdcə, plan, keyfiyyət standartları və tələblərə əsasən layihənin idarə edilməsi

-- Layihə üzrə agentliyin təmsil edilməsi, müvafiq qurumlarla münasibətlərin qurulması və tənzimlənməsi

-- Lahiyə çərçivəsində son tarixləri təyin edərək icra üzrə düzgün vəzifə bölgüsünün aparılması və komanda işinin idarə edilməsinə nəzarət

-- Strateji təhlilin və layihələrin icrasında mövcud boşluqların mütəmadi əhatəli təhlilinin həyata keçirilməsi, risklərin və resursların analizi, onların həlli istiqamətində tədbirlərin görülməsi

-- Yeni layihələrin hazırlanması və mövcud layihələr üzrə proseslərin təkmilləşdirilməsi

-- Yeni layihənin icrası, onun detallı şəkildə planlaşdırılması və partyorlardan dizayn proyektin alınmasını təşkil etmək

-- Kontraktorlar müəyyən edildikdən sonra onlarla müqavilələri bağlamaq və layihənin dizayn proyektə uyğun olaraq icrasını təmin etmək

-- Bütün işlər bitdikdən sonra layihəni düzgün şəkildə təhvil vermək

-- Rəhbərlik tərəfindən həvalə olunan digər aidiyyəti tapşırıqların yerinə yetirilməsi və mütəmadi qaydada hesabatların verilməsi

Baku

TEXNİK-MANTYOR

Kosmos Charge.az

500 - 700AZN


-- Elektrik kabellərin çəkilməsi, cihazların divara və yerə bərkidilməsini

-- Avadanlıqların quraşdırılması

-- Cihazların quraşdırılmasında zəruri olan köməkçi işlərin görülməsi, reklamın bərkidilməsi, yer qazan fəhlələrdən işin təhvil alınması, kabel borularının yerə salınması və s.

-- Cihazların quraşdırılmasından öncə kabel üçün ərazidə ölçü götürülməsi

Baku

İSTEHSALAT İŞÇİSİ

XONÇA MMC

400 - 600AZN


-Vəzifə öhdəlikləri:

-- İstehsalat planına əsasən şirniyyatların, şəkərbura, paxlavaların hazırlanması, bəzədilməsi, mayalı məhsulların hazırlanması, tort dekorunu, kremini hazırlamaq və tort yığımını etmək (xəmirini hazırlamaq, bulkaya forma vermək)

-- Texnoloji təlimata əsasən iş prosesini icra etmək və yarımfabrikat məhsulları hazırlamaq

-- Rəhbərinin göstərişlərinə əsasən istehsal olunan məhsulların tərkibinin hazırlanmasını həyata keçirmək

Baku

600 - 700AZN


-- Buxar qazanları, isti su qazanları, çənlərin elektrodla qaynaq işidir

-- Əmək haqqı - 600 - 700 azn

-- İş saatı: 08:30-dan - 18:30-dək (bazar günü - istirahət günü)

-- Nahar, çay şirkət tərəfindən verilir

-- Əmək müqaviləsi bağlanır, maaş kartla verilir

-- Bundan əlavə fəhlə vakansiyası da mövcuddur, müraciət edə bilərsiniz

-- Fəhlə əmək haqqı - 500-550 azn

-- İş yeri: Binəqədi - Novxanı yolu, Atıcılıq mərkəzinin yaxınlığı.

-Azadlıq metrosundan 123 nömrəli, Sumqayıtdan, Binəqədidən 585 nömrəli avtobuslar gəlir

Baku

MEXANİK-ÇİLİNGƏR

"ATS Soy Processing" MMC

900 - 1200AZN


-- Müəssisədə avadanlıqların təmirini təşkil etmək

-- Bütün avadanlıqların qəzasız və etibarlı işini, düzgün istismarını, vaxtında və keyfiyyətli təmirini, texniki xidmətini həyata keçirtmək

-- İşdə müasir texniki vasitələrin istifadəsi üzrə təkliflər vermək

-- Texniki xidmətlərlə bağlı hesabatlar hazırlamaq

-- Dəzgah və mexanizmlərin ayrı-ayrı hərəkətli hissələrinin sıradan çıxması və yeyilməsinin səbəbini təyin etmək

-- İllik texniki xidmət planına uyğun olaraq planlı təmirini təşkil etmək

All regions

ÇİLİNGƏR

Company

700 - 800AZN


-- Manifold sistemində sızma testinin aparılması

-- Yaranan nasazlığı aradan qaldırmaq üçün sistemdə olan təzyiq tam boşaldılmalı və nasazlıq aradan qaldırlımaq

-- Mis boruların razmerə uyğun kəsilməsi və manifold sisteminin yığılması

-- İş yeri : Aeroport yolu (Yeni Ramanı)

-- İş rejimi : 5 iş günü \ 08:00-dan - 17:00-dək

-- Əmək haqqı : 750 azn

-- Nahar şirkət tərəfindən qarşılanır

Baku

700 - 700AZN


-- Bu sahəyə aid olan təhlükəsizlik qaydalarını və mexaniki qurğularının quruluşunu, onların xüsusiyyətlərini bilmək və onlardan istifadə qaydalarını bacarmaq

-- Həftə içi saat 09:00-dan - 18:00-dək

-- Şənbə günləri ssat 09:00-dan - 14:00-dək

-- Bazar günü - istirahət günləri

Baku

İSTEHSALAT FƏHLƏSİ (İSTEHSALAT SAHƏSİ)

METAK

0 - 0AZN


-- İstehsalat sahəsində aidiyyatı işləri həyata keçirmək

-- Yükləri yükləmək, boşaldmaq, əl ilə və ya araba ilə daşımaq və yığmaq

-- Bilavasitə rəhbərin verdiyi əlavə tapşırıqları ciddiyyətlə yerinə yetirmək

All regions